Zmiana w Projekcie - Aneks do umowy o dofinansowanie

W dniu  18.02.2020 r. w odpowiedzi na wniosek Wodociągów do NFOŚiGW  został podpisany drugi aneks nr POIS.02.03.00-00-0262/17-02 do umowy o dofinansowanie projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Ustce”. W aneksie zwiększono całkowity koszt realizacji Projektu z kwoty 19 622 604,00 zł do kwoty 28 032 495,36 zł jednak bez zwiększenia kwoty dofinansowania.
Zmiana jest efektem weryfikacji kosztu projektu związanego ze wzrostem wartości wykonania inwestycji przez wyłonioną w postępowaniu przetargowym Firmę realizującą prace budowlane.

Zmiana kosztu realizacji Projektu pozostaje bez wpływu na osiągniecie  założonych celów.

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Bartkowiak (23 kwietnia 2021)
Opublikował: Grzegorz Bartkowiak (23 kwietnia 2021, 07:35:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 59