Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Roboty budowlane- Inwestycja Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w zakresie budowy 2 zbiorników retencyjnych wody pitnej oraz rozbiórki budynku warsztatowo-magazynowego wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej na działce nr 1477 w Ustce

zamawiający: Wodociągi Ustka sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe- zasada konkurencyjności
nr sprawy: DI.EN.26.7.2020
wartość: poniżej 5 350 000,00 EUR
termin składania ofert: 6 października 2020  11:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)