Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wodociągi Ustka spółka z o.o. zatrudnią pracownika na stanowisko Automatyk

Ogłoszenia o pracę - zakończone:
-

Miejsce pracy: Ustka


Zakres głównych obowiązków:

    Nadzór techniczny nad prawidłową eksploatacją układów automatyki znajdujących się na terenie oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz udzielanie instrukcji i pomocy innym pracownikom,

    Dokonywanie przeglądów i inicjowanie działań mających na celu prawidłowe działanie i usprawnianie automatyki, zgłaszanie wniosków dotyczących remontów, inwestycji czy wymiany urządzeń,

    Współpraca z firmami zewnętrznymi usuwającymi awarie w układach automatyki oraz udział w innych pracach wraz podnoszeniem kwalifikacji z zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń przy współpracy z firmą zewnętrzną,

    Prowadzenie działań zapobiegających awariom i zapewniających ciągłość pracy aparatury i automatyki kontrolno-pomiarowej oraz sterowniczej oczyszczalni i przepompowni,

    Nadzór nad bezpieczeństwem danych i tworzenie kopii archiwalnych oprogramowania,

    Zastępowanie i współpraca ze Specjalistą ds. informatyki i zbytu w zakresie obsługi informatycznej Spółki, w tym w szczególności:

- utrzymywanie w stałej sprawności sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego.

- instalowanie programów i systemów informatycznych na sprzęcie komputerowym Spółki oraz instruowanie pracowników w zakresie ich obsługi.

- organizowanie niezbędnych, bieżących przeglądów i doraźnych napraw sprzętu. Współpraca z dostawcami usług serwisowych.

- nadzór nad funkcjonowaniem oprogramowania komputerowego, jego rozbudową, legalnością i bezpieczeństwem danych.

- obsługa techniczna strony internetowej spółki, sprzętu telekomunikacyjnego i systemów elektronicznych.


Oczekiwania od kandydatów:

    wykształcenie techniczne o specjalności automatyk lub pokrewne

    prawo jazdy kat. B,

    mile widziani absolwenci szkół,

    odpowiedzialność, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.


Oferujemy:

    atrakcyjne wynagrodzenie od 4 200,00 brutto

    premię uznaniową

    stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

    pakiet socjalny,

    interesującą i odpowiedzialną pracę w renomowanej firmie,

    możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania nowych uprawnień.


Oferty powinny zawierać:

    CV wraz z listem motywacyjnym,

    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ewentualnie kwalifikacje

    klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (DOCXzałącznik nr 1 (19,93KB))

Oferty wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rekrutacja – Automatyk”

na adres: Wodociągi Ustka sp. z o.o. ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka albo przesyłać na adres e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl


Termin składania ofert upływa z dniem 31.07.2023 roku

 

Aplikacje, które wpłyną do Spółki po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Po rozstrzygnięciu naboru dokumenty pozostałych kandydatów zostaną zniszczone.