Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wodociągi Ustka spółka z o.o. zatrudnią pracownika na stanowisko maszynista maszyn i urządzeń

Ogłoszenia o pracę - zakończone:
-

Miejsce pracy: Ustka

 

Zakres głównych obowiązków:

 • prowadzenie obsługi techniczno-technologicznej urządzeń i obiektów na terenie oczyszczalni i przepompowni ścieków

 • stały nadzór nad właściwym stanem i sprawnością obiektów, instalacji i urządzeń,

 • wykonywanie na bieżąco drobnych napraw obiektów , urządzeń, instalacji i sprzętu;

 • konserwacja, naprawy, remonty i przeglądy obiektów i urządzeń,

 • utrzymywanie i dbałość o ład i porządek pomieszczeń technicznych, technologicznych, obiektów, zaplecza socjalnego i terenu,

 

Oczekiwania od kandydatów:

 • wykształcenie techniczne o specjalności mechanik, elektromechanik lub elektryk,

 • prawo jazdy kat. B,

 • podstawowa obsługa komputera,

 • gotowość do pracy w zmianowym systemie czasu pracy obejmującym dyżury soboty, niedziele i święta,

 • odpowiedzialność, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

 

Oferujemy:

 • wynagrodzenie zasadnicze od 4 600,00 zł brutto

 • premię uznaniową w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • pakiet socjalny,

 • interesującą i odpowiedzialną pracę w renomowanej firmie,

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania nowych uprawnień.

 

Oferty powinny zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,

 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie,

 • kopie świadectw pracy i referencje,

 •  klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie (www.wodociagi.ustka.pl zakładka oferty pracy).

Oferty wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Rekrutacja – Maszynista maszyn i urządzeń”

na adres: Wodociągi Ustka sp. z o.o. ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka albo przesyłać na adres e-mail: biuro@wodociagi.ustka.pl

Termin składania ofert upływa z dniem 30.04.2023 roku.


 

Aplikacje, które wpłyną do Spółki po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Po rozstrzygnięciu naboru dokumenty pozostałych kandydatów zostaną zniszczone.