Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wodociągi Ustka sp. z o.o. zatrudnią pracownika do działu administracyjno-księgowego

Ogłoszenia o pracę - zakończone:
-

Umowa o pracę na czas określony

Miejsce pracy: Ustka

Zadania:

 • Znajomość ustawy o rachunkowości oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,

 • Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a w szczególności zagadnień związanych
  z prowadzeniem dokumentacji kadrowej, prowadzeniem ewidencji czasu pracy, sporządzaniem deklaracji PIT, ZUS, PFRON oraz naliczaniem wynagrodzeń.

 • Znajomość obsługi programu Płatnik/PUE,

 • Weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,

 • Księgowanie faktur kupna i sprzedaży oraz wyciągów bankowych,

 • Windykacja należności związanych ze sprzedażą usług wodociągowych i kanalizacyjnych,

 • Prowadzenie kasy podręcznej dla potrzeb rozliczeń gotówkowych w Spółce oraz przestrzeganie przepisów
  w zakresie gospodarki kasowej,

 • Ewidencja przychodów i rozchodów magazynowych,

 • Przygotowywanie raportów i analiz na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne Spółki,

 • Sprawozdawczość GUS,

 • Zastępowanie pracowników działu podczas ich nieobecności w pracy,

 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd lub bezpośredniego przełożonego.

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe z zakresu ekonomii, finansów lub prawa,

 • minimum 3 - letnie doświadczenie zawodowe,

 • bardzo dobra znajomość MS Office,

 • umiejętność analitycznego myślenia,

 • odpowiedzialność, obowiązkowość,

 • bardzo dobra organizacja pracy,

 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

Mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe z zakresu kadr i płac

 Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie od 4 200,00 zł brutto,

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • pakiet socjalny,

 • interesującą i odpowiedzialną pracę w renomowanej firmie,

 • możliwość rozwoju zawodowego.

Oferty powinny zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,

 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym wykształcenie wyższe),

 • kserokopie świadectw pracy i referencji,

 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1)

 

Oferty można składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Pracownik do działu administracyjno-księgowego

na adres: Wodociągi Ustka sp. z o.o. ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka, pokój nr. 3 albo przesyłać na adres e-mail: . Termin składania ofert upływa z dniem 18 maja 2022 r.

Aplikacje, które wpłyną do Spółki po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Po rozstrzygnięciu naboru dokumenty pozostałych kandydatów zostaną zniszczone w terminie 90 dni.