Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana w projekcie

Realizacje POIIS 2014-20:
-

Zmiana w projekcie.

W dniu 28.02.2019 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Ustce”. Aneks zmniejsza zakres rzeczowy i wartość inwestycji do kwoty 19 622 604,00 zł , w tym 10 195 410,00 zł dofinansowania z Funduszu Spójności.

Zmiana jest efektem weryfikacji kosztów projektu i częściowego ograniczenia zakresu rzeczowego inwestycji. Zmiana zakresu rzeczowego pozostaje bez wpływu na osiągniecie celów założonych w projekcie, a pozwoli na efektywniejsze wydatkowanie środków podchodzących z Funduszu Spójności oraz środków własnych Spółki.