Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek Spółki

Na dzień 31 grudnia 2017 roku majątek spółki (suma aktywów) stanowi kwota 34 413 357,79 zł.

Majątek Spółki tworzą:

 1. Majątek trwały, w tym m.in.:
  • system ujęć wód podziemnych,
  • stacja uzdatniania wody,
  • sieć wodociągowa,
  • sieć kanalizacyjna,
  • oczyszczalnia ścieków,
  • sprzęt specjalistyczny i środki transportu,
  • zaplecze techniczne,
  • wartości niematerialne i prawne.
    
 2. Majątek obrotowy, w tym m.in.:
  • zapasy,
  • należności krótkoterminowe.