Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Status prawny

Wodociągi Ustka Sp. z o.o. są spółką Gminy Miasto Ustka oraz Gminy Ustka.

Utworzenie firmy nastąpiło na podstawie Aktu Przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ustce w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Repertorium A numer 1/0515/1992 z dnia 30 czerwca 1992 r. zawartego na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Ustce Nr II/6/92 z dnia 30 stycznia 1992 r.

Spółka realizuje swoje zadania statutowe zgodnie z zezwoleniem udzielonym przez Burmistrza Miasta Ustki i w oparciu m.in. następujące przepisy:

 

  • Ustawa z 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych (Dz.U.2000.94.1097 ze zmianami),
  • Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2001.72.747 ze zmianami),
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U.2017 r., poz. 1566),
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627 ze zmianami),
  • Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na czas nieokreślony z dnia 03 marca 2004 r. (ze zmianą z 19 kwietnia 2018 r.)
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzony Uchwałą Nr XLIV/367/2006 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 1 czerwca 2006 r.
  • Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków komunalnych z miejskiej oczyszczalni ścieków w Ustce na okres 01.01.2016 - 30.11.2025 - Decyzja Starosty Słupskiego Nr 577/2015
  • Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z miejskich ujęć oraz odprowadzanie ścieków ze stacji uzdatniania wody w Ustce na okres 01.01.2016 - 20.12.2025 - Decyzja Starosty Słupskiego Nr 625/2015 r.