Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wodociągi Ustka spółka z o.o. zatrudnią pracownika na stanowisko Maszynista maszyn i urządzeń

Ogłoszenia o pracę - aktualne:
-

Miejsce pracy: Ustka

 

Zakres głównych obowiązków:

 • prowadzenie obsługi techniczno-technologicznej urządzeń i obiektów na terenie oczyszczalni i przepompowni ścieków
 • stały nadzór nad właściwym stanem i sprawnością obiektów, instalacji i urządzeń,
 • wykonywanie na bieżąco drobnych napraw obiektów , urządzeń, instalacji i sprzętu;
 • konserwacja, naprawy, remonty i przeglądy obiektów i urządzeń,
 • utrzymywanie i dbałość o ład i porządek pomieszczeń technicznych, technologicznych, obiektów, zaplecza socjalnego i terenu,

 

Oczekiwania od kandydatów:

 • wykształcenie techniczne o specjalności elektryk,
 • mile widziani absolwenci szkół zawodowych i średnich
 • podstawowa obsługa komputera,
 • gotowość do pracy w zmianowym systemie czasu pracy obejmującym dyżury soboty, niedziele i święta,
 • odpowiedzialność, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

 

Oferujemy:

 • wynagrodzenie zasadnicze od 4 700,00 zł brutto
 • premię uznaniową (miesięczną, kwartalną)
 • premię roczną,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet socjalny,
 • pracę na interesującym, niepowtarzalnym obiekcie jakim jest oczyszczalnia ścieków w Ustce,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania nowych uprawnień.

 

Oferty powinny zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (pobierz) .

Oferty wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 „Rekrutacja – Maszynista maszyn i urządzeń”

na adres: Wodociągi Ustka sp. z o.o. ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka albo przesyłać na adres e-mail:

Termin składania ofert upływa z dniem 30.11.2023 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Spółki po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Po rozstrzygnięciu naboru dokumenty pozostałych kandydatów zostaną zniszczone.