Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wodociągi Ustka spółka z o.o. zatrudnią pracownika na stanowisko Automatyk

Ogłoszenia o pracę - aktualne:
-

Miejsce pracy: Ustka

 

Zakres głównych obowiązków:

  • Nadzór techniczny nad prawidłową eksploatacją układów automatyki znajdujących się na terenie oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz udzielanie instrukcji i pomocy innym pracownikom,
  • Dokonywanie przeglądów i inicjowanie działań mających na celu prawidłowe działanie i usprawnianie automatyki, zgłaszanie wniosków dotyczących remontów, inwestycji czy wymiany urządzeń,
  • Współpraca z firmami zewnętrznymi usuwającymi awarie w układach automatyki oraz udział w innych pracach wraz podnoszeniem kwalifikacji z zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń przy współpracy z firmą zewnętrzną,
  • Prowadzenie działań zapobiegających awariom i zapewniających ciągłość pracy aparatury i automatyki kontrolno-pomiarowej oraz sterowniczej oczyszczalni i przepompowni,
  • Nadzór nad bezpieczeństwem danych i tworzenie kopii archiwalnych oprogramowania,
  • Zastępowanie i współpraca ze Specjalistą ds. informatyki i zbytu w zakresie obsługi informatycznej Spółki,
    w tym w szczególności:

- utrzymywanie w stałej sprawności sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego.

- instalowanie programów i systemów informatycznych na sprzęcie komputerowym Spółki oraz instruowanie  pracowników w zakresie ich obsługi.

- organizowanie niezbędnych, bieżących przeglądów i doraźnych napraw sprzętu. Współpraca z dostawcami usług serwisowych.

- nadzór nad funkcjonowaniem oprogramowania komputerowego, jego rozbudową, legalnością
i bezpieczeństwem danych.

- obsługa techniczna strony internetowej spółki, sprzętu telekomunikacyjnego i systemów elektronicznych.

 

Oczekiwania od kandydatów:

  • wykształcenie techniczne o specjalności automatyk lub pokrewne,
  • prawo jazdy kat. B,
  • odpowiedzialność, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

 

Oferujemy:

  • wynagrodzenie zasadnicze od 6 000,00 zł brutto
  • premię uznaniową (miesięczną, kwartalną),
  • premię roczną,
  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • pakiet socjalny,
  • interesującą i odpowiedzialną pracę w renomowanej firmie,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania nowych uprawnień.

 

Oferty powinny zawierać:

  • CV wraz z listem motywacyjnym,
  • klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (pobierz) .

Oferty wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych należy składać lub przesyłać
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  „Rekrutacja – Automatyk

na adres: Wodociągi Ustka sp. z o.o. ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka albo przesyłać na adres e-mail:

Termin składania ofert upływa z dniem 30.11.2023 roku

Aplikacje, które wpłyną do Spółki po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Po rozstrzygnięciu naboru dokumenty pozostałych kandydatów zostaną zniszczone.