Strona główna

Strona główna


Wodociągi Ustka sp. z o.o.
zawiadamiają,

że od 1 lipca 2021 roku możliwe będzie przyjmowanie interesantów według zasad obowiązujących przed pandemią.

Jednocześnie informujemy, że na terenie Spółki nadal obowiązują zasady zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.

Kasa na terenie zakładu będzie czynna we wtorki i czwartki w godzinach
od 8:00 do 14:00.

Wpłat można również dokonywać na rachunki wskazane na fakturach lub przelewem ze wskazaniem w tytule rodzaju płatności na rachunek

17 1240 3770 1111 0000 4068 5003.

Ponadto informujemy, że od 1 sierpnia 2021 wpłaty za sprzedaż wody oraz odbiór ścieków dokonywane w siedzibie Poczty Polskiej nie będą zwolnione z opłaty pocztowej.

--------------------------------------------------------------

                                                                      

Zgłaszanie awarii i zagrożeń związanych z infrastrukturą wodociągowo - kanalizacyjną.

Pogotowie wod-kan: 
Pn - Pt do godz. 1500 - 59 814 47 27
Po godz. 1500 oraz weekendy i święta: 59 814 42 07
                                                        


--------------------------------------------------------------------                                                                        KOMUNIKAT

Wodociągi Ustka Sp. z.o.o. informują, że następuje likwidacja konta Spółki o Nr 21-9315-0004-0000-2538-2000-0010 w Banku Spółdzielczym w Ustce. W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat na konto podane na fakturze, które jest indywidualnym kontem Odbiorcy usług.


Szanowni Państwo !

Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

BIP  Ustawa o dostępie do informacji publicznej (143kB)

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

BIP  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej (80kB)

Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

BIP  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (211kB)

Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów.

 

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Bartkowiak (28 maja 2021)
Opublikował: Piotr Zaremba (13 marca 2018, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Jan Adminowicz (14 grudnia 2021, 14:36:14)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 110751