Strona główna

Strona główna

POIIS_Logo

-------------------------------------------------------------------------

W ZWIĄZKU Z AWARIĄ I ZWIĄZANYMI Z TYM PRACAMI NA INFRASTRUKTURZE ORANGE S.A. MOGĄ WYSTĘPOWAĆ TYMCZASOWE ZAKŁÓCENIA W PRACY TELEFONII STACJONARNEJ WODOCIĄGÓW USTKA.

W CZASIE TRWANIA AWARII TELEFONII STACJONARNEJ PROSIMY SIĘ KONTAKTOWAĆ NA TYMCZASOWY NUMER TELEFONU W SIECI KOMÓRKOWEJ
693 338 997

ZGŁOSZENIA I WNIOSKI PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES MAILOWY

biuro@wodociagi.ustka.pl


ZA UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY.


--------------------------------------------------------------

„WODOCIĄGI USTKA” SP. Z O. O. INFORMUJĄ,

że od dnia 10 sierpnia 2020 roku faktury Spółki za sprzedaż wody oraz odbiór ścieków można opłacać w placówkach Poczty Polskiej bez dodatkowych opłat.


WODOCIĄGI USTKA SP. Z O.O.
OGŁASZAJĄ
Od dnia 1 lipca 2020 roku do odwołania ...

...w obsłudze klienta obowiązują następujące zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa:

1.  Kasa na terenie zakładu jest nieczynna
  •  Wpłaty należy dokonywać na rachunki wskazane na fakturach lub przelewem ze wskazaniem w tytule rodzaju płatności na rachunek 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003.

2.  Umowy, wnioski o wydanie warunków, uzgodnienia projektów i wszelkie inne dokumenty przyjmowane są tylko drogą elektroniczną lub pocztą.
  • Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej http://www.wodociagi.ustka.pl

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać pod numerem telefonu 59 814 47 27
Oraz na stronie internetowej http://www.wodociagi.ustka.pl


Komunikat w sprawie dnia wolnego 31 lipca 2020 r.

Wodociągi Ustka Spółka z o.o. uprzejmie informują, że zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2020 Prezesa Zarządu, dzień 31 lipca 2020 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy, w zamian za święto przypadające w dniu dodatkowo wolnym od pracy tj. 15 sierpnia 2020 r..


KOMUNIKAT

Wodociągi Ustka Sp. z.o.o. informują, że następuje likwidacja konta Spółki o Nr 21-9315-0004-0000-2538-2000-0010 w Banku Spółdzielczym w Ustce. W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat na konto podane na fakturze, które jest indywidualnym kontem Odbiorcy usług.


KOMUNIKAT

"Wodociągi Ustka" Sp. z o.o. informują, że w związku z otrzymanymi zgłoszeniami dotyczącymi pojawienia się oszustów podszywających się za pracowników spółki "Wodociągi Ustka" przypominamy, że pracownicy naszej spółki przy wejściu do mieszkania/domu na żądanie zobowiązani są do okazania legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia wydanego przez spółkę które zawiera: imię i nazwisko, stanowisko, zdjęcie, nr legitymacji, pieczątkę i logo naszej spółki. W przypadku gdy identyfikator nie zostanie okazany, nie wpuszczajmy takiej osoby do mieszkania/domu! Pracownicy naszej spółki poruszają się oznakowanymi pojazdami służbowymi oraz są ubrani w odzież ochronną opatrzoną napisem Wodociągi.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przez całą dobę można dzwonić na numer pogotowia wodno-kanalizacyjnego (59) 814 42 07, a w dni robocze w godz. 7-15 także na numer Sekretariatu Spółki - (59) 81 44 727.Szanowni Państwo !

Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

BIP  Ustawa o dostępie do informacji publicznej (143kB)

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

BIP  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej (80kB)

Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

BIP  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (211kB)

Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów.

 

metryczka


Wytworzył: Piotr Zaremba (13 marca 2018)
Opublikował: Piotr Zaremba (13 marca 2018, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Bartkowiak (13 maja 2021, 12:58:38)
Zmieniono: DODANIE INFORMACJI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 90812